WWW

SignInformation300x300
potloden
boeken
AnnemiekeFischer
item6

Auteursrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de programmatuur komen uitsluitend toe aan Annemieke Fischer. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website of de programmatuur worden verveelvoudigd of openbaargemaakt,zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Annemieke Fischer. Hier valt ook onder dat een ander geen kopieŽn en/of reproducies mag maken, of het werk tentoonstellen of verkopen zonder de toestemming van Annemieke Fischer. Hoewel bij de ontwikkeling van deze website en de programmatuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Annemieke Fischer is niet aansprakelijk voor de prestaties of resultaten die u door het gebruik van deze website of programmatuur verkrijgt. Annemieke Fischer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

Tekeningen en
Aquarellen

Info

Verhalen en
gedichten

Annemieke Fischer 2015 | Start | Tekeningen en aquarellen | Verhalen en gedichten | Informatie | Auteursrecht